DeutschDeutsch EnglischEnglisch FarsiFarsi Impressum Login Intranet

 

This website will no longer be updated. Please visit

www.iwrm-zayandehrud.com

مدیریت یکپارچه منابع آب حوضه آبریز زاینده رود

به وبگاه پروژه " مدیریت یکپارچه منابع آب حوضه آبریز زاینده‌رود (IWRM)" خوش آمدید. این وبگاه اطلاعاتی در مورد محتوا و ساختار پروژه، فعالیت‌ها، نتایج و همکاران آلمانی و ایرانی این پروژه ارائه می‌نماید. لازم به ذکر است که هزینه اجرای پروژه IWRM توسط وزارت علوم و تحقیقات دولت فدرال آلمان با کد 02WM1353A و در چارچوب حمایت مالی برنامه "مدیریت یکپارچه منابع آب" تامین شده است. شروع این پروژه، با اجرای فاز نخست آن در اصفهان "IWRM in Isfahan" بوده است که در سال 2010 آغاز و در سال 2015 به پایان رسیده است.

همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه پروژه‌های وزارت علوم و تحقیقات دولت فدرال آلمان بر رو لینک funding priority website کلیک کنید.

هدف اصلی از همکاری ایران - آلمان در پروژه مذکور، توسعه یک برنامه مدیریت پایدار منابع آب برای حوضه آبریز زاینده‌رود در ایران مرکزی است چراکه جاری بودن این رودخانه در این منطقه خشک و نیمه خشک، از اهمیت بالایی برخوردار است. درواقع کاهش روبه رشد میزان آب دردسترس و کیفیت آن، تصمیم سازان و ساکنین این حوضه آبریز را به شدت تحت تاثیر قرار داده و با چالش‌های گوناگونی روبرو ساخته است. بنابراین، به نظر می‌رسد که مهارت‌ها و ظرفیت‌های هر دو کشور در کنار یکدیگر، بتواند در توسعه مدیریت پایدار منابع آب در این حوضه آبریز و نیز تعادل‌بخشی خواسته‌های رقابتی بخش‌های کشاورزی، صنعت، شرب و محیط زیست چاره‌ساز باشد.

نام جدید پروژه نیز نمایان‌گر این واقعیت است که علاوه بر استان اصفهان (که نقطه کانونی و آغازین فاز نخست پروژه بوده است)، استان‌های همجوار آن نیز نقش تأثیرگذار و قابل توجهی در فاز دوم خواهند داشت. تمرکز جدید فعالیت های انجام شده در کل حوضه آبریز نیز به خوبی در نام پروژه منعکس شده است.

IWRM Booklet به منظور مرور کلی بر اهداف پروژه، فعالیت ها، دستاوردها و نتایج حاصله در فاز نخست پروژه، پیشنهاد می‌شود کتابچه "IWRM زاینده‌رود" را مطالعه بفرمایید:
IWRM Booklet (2017) in English
IWRM Booklet (2017) in Farsi